Slēgtā armatūra, mērījumu un kontroles sistēmas

Plaša sortimenta noslēgarmatūra, kā arī mērīšanas un kontroles sistēmas dažādām rūpniecības nozarēm. Tā ir formācijas, biotehnoloģiju, medicīnas, kosmētikas, pārtikas, dzērienu, ķīmijas, vides sistēmu, elektroenerģijas, ūdens, notekūdeņu attīrīšanas, pārstrādes, mikroelektronikas, pusvadītāju rūpniecība.

Uzņēmums „GEMÜ” ražo vārstus un mērīšanas un kontroles komponentus, kas paredzēti darbam augstā temperatūrā, augstā spiedienā un kritiskos darba apstākļos.

Vārstu tipi: pusapgrieziena, spiediena regulēšanas, lodvārsti, elektromagnētiskie, daudzfunkcionālie – ventiļu, membrānvārsti, regulējošie, pretvārsti.

„GEMÜ” pusapgrieziena vārsti
GEMÜ pusapgrieziena vārsti tiek lietoti dažādās rūpniecības nozarēs, tādās kā ķīmijas un ūdens apgādes, kā arī notekūdeņu attīrīšanas rūpniecībā. Visbiežāk tiek lietoti koncentriskie un vienkāršie ekscentriskie pusapgrieziena vārsti. Taču noteiktos projektos tiek lietoti arī dubultie ekscentriskie un trīskāršie ekscentriskie noslēgvārsti. „GEMÜ” pusapgrieziena vārsti var tikt lietoti arī tīrīšanas ķēdēs.
Spiediena regulēšanas vārsti
Spiediena regulēšanas vārsti tiek izmantoti procesos, kuros jāuztur pastāvīgs darba vai sistēmas spiediens. Vārsti kontrolē spiediena augšējo robežu, kā arī novērš spiediena soļus un / vai sabalansē spiediena svārstības. Atkarībā no nepieciešamības šie vārsti var būt 3 veidu.
Lodvārsti

Lodvārsti visbiežāk tiek lietoti ūdens apgādes un ūdens / notekūdeņu attīrīšanas rūpniecībā. Turklāt „GEMÜ” plastmasas lodvārsti veiksmīgi tiek lietoti ķīmijas rūpniecībā. Šie vārsti var būt ar 2/2-virzienu vārstuļiem, 3/2-virzienu vārstuļiem (T formas). Iespējamie piederumi: hermētiskuma regulatori, trieciena ierobežotāji, rokas pārveidotāji, optiskie un elektriskie stāvokļa indikatori.

Elektromagnētiskie vārsti
Elektromagnētiskie vārsti ir paredzēti ātriem cikliem un ir īpaši piemēroti preparātu dozēšanas programmām. Plaši lietoti vispārējā rūpniecībā.
Daudzfunkcionālie – ventiļu vārsti
Daudzfunkcionālie – ventiļu vārsti visbiežāk tiek izmantoti tur, kur vienā blokā jāapvieno vairākas funkcijas. Šādi vārsti aizņem mazāk vietas, to montāžas laiks ir īsāks, tie palielina iekārtu uzticamību.
Membrānvārsti
Membrānvārsti tiek plaši lietoti daudzos dažādos procesos. Membrānvārsti var būt metāla, aseptiski vai vienreizlietojami, paredzēti lietošanai sterilos procesos farmācijas, pārtikas un biotehnoloģiju rūpniecībā. Rūpnieciskie membrānvārsti ir piemēroti lietošanai ar inertiem un korozīviem šķīdumiem, tos var lietot, lai kontrolētu un / vai regulēti stipri piesārņotus šķīdumus, gāzi vai vidi, kas satur sīkas daļiņas. Plastmasas membrānvārsti tiek ražoti no augstas kvalitātes materiāliem. Šie vārsti tiek plaši izmantoti ūdens / notekūdeņu attīrīšanas, ķīmijas, virsmu apstrādes, apdares un vispārējā rūpniecībā. Plastmasas memrānvārsti tiek lietoti ūdens mīkstināšanas sistēmās, ķīmisko vielu padošanai mazgājamajās ierīcēs, krāsu dozēšanas sistēmās u.c.
Regulētājvārsti
Regulētājvārstiem tiek izvirzītas ļoti dažādas prasības atkarībā no to lietošanas jomas. Izvēloties vārstus, jāņem vērā specifiskās procesu prasības. Atkarībā no lietošanas jomas un vajadzīgās kontroles kā kontroles vārstus var lietot membrānvārstus, pusapgrieziena vārstus vai lodvārstus.
Pretvārsti
Pretvārsti tiek lietoti daudzos procesos un lietojumprogrammās. „GEMÜ” piedāvā dažādu tipu pretvārstus visām rūpniecības nozarēm.
Sedlu vārsti
Sedlu vārsti ir ideāli piemēroti ātri cikla, augstāku temperatūru un kontroles programmām. Lai arī tie bieži tiek lietoti tvaiku kontroles un ūdens / notekūdeņu attīrīšanas rūpniecībā, tos var lietot arī daudzos citos rūpniecības procesos, tādos kā sterilie un higiēniskie procesi farmācijas, pārtikas un biotehnoloģiju rūpniecībā.
Pilotvārsti
Pilotvārsti ir paredzēti pneimatiski vadāmiem vārstiem, cilindriem un citiem procesu komponentiem. Šie vārsti ir noderīgi gan ekonomiskā gan ekoloģiskā aspektā, jo ar to palīdzību var samazināt saspiestā gaisa izmaksas uzņēmumā, bet tas savukārt taupa naudu un resursus.