Karjera

Slēgtā akciju sabiedrība „Biotecha” ir organizācija, kurā tiek novērtētas ikviena darbinieka idejas un ieguldījums visa uzņēmuma darbībā. Abpusējs labums sadarbībā ir sasniedzams tikai caur uzticēšanos un izpratni, un līderības principi veicina uzņēmību un operativitāti.

Pastāvīgi veicinām jaunumu ieviešanu un attīstību. Izrādām uzticēšanos un ievērojam pieņemtos lēmumus. 

Mēs uzskatām, ka, lai ilglaicīgi saglabātu panākumus uzņēmējdarbībā, īpaši svarīgi ir audzināt un pilnveidot darbinieku kompetences, tāpēc mūsu uzņēmums tam pievērš īpaši daudz uzmanības.

Tos, kas konsekventi tiecas pēc mērķa, labprāt pieņem izaicinājumus, kā arī spēj sadarboties, aicinām strādāt mūsu uzņēmumā. Mēs piedāvājam interesantu darbu dinamiskā uzņēmējdarbības nozarē un labu darba vidi. Tāpēc, ja esat radoši, enerģiski, zinātkāri un atbildīgi – gaidām Jūs!