Projektēšana


Ideja
Katra mūsu iekārtotā laboratorija sākas no idejas. Sarunā ar klientu noskaidrojam vajadzības: nepieciešamo darba vietu skaitu, laboratorijā veikto darbu specifiku, piedāvājam nepieciešamās iekārtas un laboratorijas drošības elementus, mēbeles, velkmes un drošības skapjus.
Projektēšana
Tiek sagatavots laboratorijas iekārtošanas projekts un 3D vizualizācijas / rasējumi, kuros tiek saskaņots ēkas, laboratorijas mēbeļu un nepieciešamo iekārtu kopums. Tiek ņemta vērā ēkas ventilācija, ūdens un gāzes sistēmas, tiek izvēlētas piemērotu izmēru mēbeles, tās tiek ergonomiski izvietotas telpā. Ar gala lietotāju tiek pārrunāta mēbeļu krāsu gamma, saskaņoti drošības līdzekļi.
Budžets
Pēc saskaņotā projekta tiek aprēķināts budžets.
Ražošana

Pirms mēbeļu ražošanas sākšanas tiek veikts esošās telpas izvērtējums, pārbaudītas komunikācijas, ar ražotāju tiek saskaņoti iespējamie nestandarta risinājumi, tiek koriģēti un saskaņoti sākotnējie rasējumi.

Mūsu pārstāvētais mēbeļu ražotājs „Merci” izgatavo mēbeles, kas atbilst EN standartiem, drošības normām, ir kvalitatīvi un izturīgi.
Montāža
Mēbeļu montāžu veic kvalificēti, ražotāja apmācīti inženieri. Laboratorijā tiek pieslēgtas visas nepieciešamās komunikācijas, uzstādītas nepieciešamās iekārtas. Tiek pārbaudīta velkmes skapju darbība, gāzes un šķidrumu sistēmu hermētiskums.
Apmācības
Laboratorijas personāls tiek apmācīts efektīvi un droši lietot laboratorijā esošās iekārtas, mēbeles, velkmes skapjus un drošības līdzekļus. Tiek izsniegti darba drošības un apkopes dokumenti.
Tehniskā apkalpošana
Ja rodas tehniskas problēmas, kvalificēti inženieri ir gatavi ierasties un novērst traucējumus. Vajadzības gadījumā tiek veiktas ierīču un iekārtu periodiskās pārbaudes.