Sterila filtrēšana

Uzticami risinājumi sterilai vides filtrēšanai. Sterilās filtrēšanas tehnoloģijas, tapušas pēc pazīstamākajiem starptautiskajiem sterilas filtrēšanas standartiem: Merck Express PLUS, Durapore, MF-Millipore, Fluoropore.

Jau vairāk nekā 50 gadus Merck ir vadošais uzņēmums dažādām rūpniecības nozarēm paredzētu sterilas membrānas filtrēšanas iekārtu ražošanas jomā. Novatoriski risinājumi, paredzēti zīdītāju šūnu kultūru sistēmām, šodien ir jau krietni izplatīti un aptver arī šūnu kultūru ieslēgumus, filtru plates un optimizētas šūnu kultūru platformas, kas nepieciešamas precīzai mikrobioloģiskai vides kontrolei.


Šūnu sagatavošana
Šūnu sagatavošana: rīki, kuri jums būs nepieciešami, sagatavojot vidi šūnu kultūrām, lai pilnībā samazinātu piesārņojuma risku un palielinātu darba procesu efektivitāti.
Šūnu audzēšana
Šūnu audzēšana: neatkarīgi no jūsu šūnu kultūru audzēšanas vajadzībām, piedāvājam risinājumus, kuri palīdzēs iegūt optimālus šūnu kultūru audzēšanas rezultātus.
Šūnu analīze

Šūnu analīze: analīzei paredzētie rīki un produkti, arī jaunas šūnu kultūru tehnoloģijas un šūnu kultūru platformas liela daudzuma datu vākšanai un analīzei.

Automātiskais šūnu skaitītājs Scepter ™ 2.0 – paredzēts šūnu skaitīšanai un to stāvokļa monitorēšanai. Sterilais vakuuma filtrs Stericup® ir ideāli piemērots šūnu kultūru vides, buferu un reaģentu sterilai filtrēšanai. Sterilie šļirču filtri Millex® paredzēti uzticamai mazu tilpumu filtrēšanai. Izmantojot EZ plates Millicell®, vienkāršosit savu šūnu kultūru analīzi, nepieciešamos parametrus vērojot tikai vienā ierīcē.