Inhibitori un bioķīmiskie savienojumi

Merck Calbiochem® augstas kvalitātes, mazas molekulmasas savienojumi, inhibitori, aktivatori, šūnu signālu ceļu kaskādes un visi nepieciešamākie bioķīmiskie komponenti.

Inhibitori
Merck Calbiochem® piedāvātie inhibitori: kināzes/fosfatāzes, šūnu veselības, proteāzes, neirodeģenerācijas, oksidatīvā stresa, inhibitoru kokteiļi un citi.
Bioķīmiskie savienojumi

Atsevišķās zinātnisko pētījumu jomās, tādās kā molekulārā bioloģija, šūnu analīze, hromatogrāfiskā nodalīšana un olbaltumvielu noteikšana, nepieciešami specifiski bioķīmiski savienojumi, kam piemīt noteiktas īpašības. Tāpēc katrā dzīvības zinātņu pētījumu laboratorijā ir nepieciešami bioķīmiskie savienojumi, piemēram, antibiotikas, buferi, mazgāšanas līdzekļi, krāsas, substrāti. Bioķīmiskie savienojumi ir ļoti svarīgi zinātniskajos pētījumos, ieskaitot vēža, apoptozes, šūnu signālu, neiroloģijas, šūnu dzīvotspējas procesu, toksiskuma, metabolisma, šūnu struktūras, epiģenētikas, iekaisumu un imunoloģijas, kā arī cilmes šūnu pētījumus.