Imunodiagnostika un Multiplex platformas

Pilna bioloģiskā aina sastāv no individuālu analīžu summas. Lai visas mīklas daļas saliktu kopā, Merck ir radījis lielāko imunokomplektu bāzi šķīstošiem un starpšūnu bioloģiskajiem marķieriem, kā arī pilnu Luminex® instrumentu spektru.

Biomarķieri un imūndiagnostikas testi
Merck piedāvā daudz multiplex un vienas olbaltumvielas izmeklējumu intracelulāriem un šķīstošiem biomarķieriem. Multiplex instrumenti, kas piemēroti, lai veiktu nepieciešamos multiplex pētījumus, sniegs jums iespēju maksimāli izmantot Luminex® xMAP® tehnoloģiju biomarķieru pārbaudīšanai un olbaltumvielu analīzei. Luminex® multiplex instrumenti izmantojami, kad nepieciešams liels blīvums un liela produktivitāte vienlaikus.
Western blotting un IHC

Western blotting tehnika ir viena no tām, ko laboratorijās izmanto visbiežāk, īpaši, ja jums ir grūti iegūt nepārtrauktus un kvalitatīvus rezultātus. Merck piedāvā daudz produktu, ieskaitot optimizētus Western blotting reaģentus ķīmiskai luminiscencei un fluorescencei, kā arī SNAP i.d.® 2.0 sistēmu, kura samazina bloķēšanu un antiķermeņu inkubācijas laiku no stundām līdz minūtēm.

Olbaltumvielu analīze
Pirmā infrasarkano staru (IS) biomolekulārās analīzes sistēma – spektrometrs Direct Detect®. Lai iegūtu precīzākus rezultātus ar IS spektrometrijas paņēmienu, mēra olbaltumvielu un peptīdu amīdu grupu absorbciju. Salīdzinot ar tradicionālajām kolorimetrijas analīzēm, šī metode ir precīzāka un ātrāka. Piemērota izmantošanai ar detergentiem, reducējošiem savienojumiem un citiem buferu komponentiem, kuri traucē veikt parauga analīzi ar tradicionālām olbaltumvielu noteikšanas metodēm. Analīzei izmanto tikai 2 μL parauga, kas ir sevišķi svarīgi, ja tiek izmantots dārgs paraugs. Pateicoties jaunam programmatūras modulim, tagad var analizēt garās lipīdu un detergentu alifātiskās ķēdes.
Antiķermeņi un pētījumi
Uzņēmums Merck velta īpašu uzmanību antiķermeņiem un pētījumiem. Kopā ar Upstate® un Chemicon® Merck tirgum piegādā validētus antiķermeņus, kas paredzēti šādām zinātnisko pētījumu nozarēm: neiroloģijai, epiģenētikai un šūnu signālu, vēža šūnu, šūnu struktūras pētījumiem.