Procesu kontroles līdzekļi

Augstas kvalitātes lineārie procesu kontroles fotometriskie analizatori tiek izmantoti šķidrumu un gāzu procesu kontrolei. Tie ir fotometriskie devēji – duļķainuma, krāsas un koncentrācijas, kā arī plaša spektra UV gaismas uztveres mērīšanai, pH un vadītspējas devēji.

Tehnoloģisko procesu kontrolei mēs piedāvājam pasaules vadošā lineāro fotometrisko mērierīču ražotāja uzņēmēja „OPTEK” produktus. „OPTEK” procesa kontroles līdzekļi tiek ražoti tikai no augstākās kvalitātes materiāliem un ir piemēroti lietošanai arī neparastos apstākļos, tādos kā augsta temperatūra, augsts spiediens vai agresīva vide. Procesa kontroles līdzekļi var tikt lietoti daudzās dažādās rūpniecības nozarēs: biotehnoloģiju, ķīmijas, naftas, celulozes, papīra, pārtikas rūpniecībā.

Lineārie „OPTEK” analizatori mēra duļķainumu, gaismas absorbciju UV-VIS-NIR spektrā, krāsu, koncentrāciju, pH un elektrovadītspēju. „OPTEK” ierīcēs tiek lietotas progresīvas tehnoloģijas, tāpēc iegūtie rezultāti ir precīzi un uzticami. „OPTEK” procesa kontroles līdzekļi – ekonomisks un efektīvs ilgtermiņa risinājums. Plašais „OPTEK” procesa kontroles līdzekļu sortiments ietver visu ražošanas posmu kontroli, tostarp lineāros un laboratorijas duļķainuma mērītājus un zondes.

Ķīmijas rūpniecības procesu kontrole

„OPTEK” procesu kontroles līdzekļi tiek izmantoti šādiem ķīmiskās rūpniecības procesiem: halogēna koncentrēšana, filtra kontrole, krāsas un koncentrācijas mērīšana, fāžu atdalīšana.

Ķīmijas rūpniecības procesu kontrolei tiek piedāvāti augstas kvalitātes fotometriskie analizatori, kas tiek montēti procesa stratēģiskajos punktos (padeves un izejas līnijās, uz gāzes reaktora atlikuma izejas vai notekūdeņu plūsmas tecējuma vietās). Produkta tīrības kontrole tiek veikta ar duļķainuma mērītāju palīdzību, ierīkojot tos filtrācijas procesa sākumā un visos nākamajos filtrācijas procesu posmos. Ja produkta duļķainums sasniedz neatļautu līmeni, plūsma automātiski var tikt pārvirzīta uz alternatīvu filtru.

Šķidrumu krāsas mērīšana ir ļoti svarīga precīzai procesa kontroles uzturēšanai un produktu kvalitātes specifikāciju izpildei. Krāsas pārmaiņas liecina par citu procesa mainīgo lielumu maiņu: pārkaršanu, atšķaidījuma attiecības maiņu, izšķīdušu piemaisījumu rašanos, gala produkta izmaiņām. Visbiežāk procesa krāsas mērījumi tiek veikti, ņemot paraugus no procesa cauruļvadiem un analizējot tos laboratorijā vizuāli vai ar laboratorijas analizatoru. Izmantojot „OPTEK” kolorimetru, krāsas izmaiņas varēsiet mērīt krietni precīzāk – tieši cauruļvadā reālajā laikā.

Bieži sastopams un ļoti svarīgs ķīmiskās rūpniecības process ir fāžu atdalīšana, kad no ūdens šķīduma jāizdala dārgi organiskie šķīdumi (vai otrādi) vai jāveic piesātināšanas / atsāļošanas procesi. Pateicoties „OPTEK” iekārtām, šis atdalīšanas process kļūs optimāls, samazināsies izmaksas un līdz minimumam samazināsies produkta zaudējumi.
Biotehnoloģiju rūpniecības procesu kontrole
„OPTEK” procesu kontroles līdzekļi ir izmantojami tādiem biotehnoloģiju rūpniecības procesiem kā: fermentācija, centrifugēšana, ultrafiltrācija, hromatogrāfija, formulēšana un pildīšana, vienreizlietojamās tehnoloģijas.
Alus ražošanas rūpniecības procesu kontrole
„OPTEK” procesu kontroles līdzekļi ir izmantojami tādiem alus ražošanas procesiem kā: filtrācija, fāžu atdalīšana, rauga dozēšana un kontrole, duļķainuma mērīšana vārīšanas laikā, krāsas mērīšana.
Naftas rūpniecības procesu kontrole

Mēs palīdzēsim Jums optimizēt visus naftas pārstrādes procesus. „OPTEK” fotometri nodrošinās optimālu procesu darbību. Naftas pārstrādes un naftas ķīmijas rūpniecībā krāsu kontrolei ir liela nozīme. Tiešajā plūsmā radušās krāsas izmaiņas brīdina par tehnoloģiskā procesa pārkāpumiem, kas var ietekmēt gala produkta kvalitāti. Mūsdienīgi krāsas mērījumi tiek veikti, izmantojot precīzos un uzticamos „OPTEK” krāsas devējus.

Jēlnaftas pārstrādes laikā produkta kvalitāte ir pastāvīgi jāpārbauda. Darot to ar lineārajiem „OPTEK” fotometriem, naftas destilācijas process notiks maksimāli produktīvi, un pastāvīgi tiks novērota pārstrādātā produkta kvalitāte.
Pārtikas un dzērienu rūpniecības procesu kontrole
„OPTEK” kontroles līdzekļi ir izmantojami tādiem pārtikas un dzērienu rūpniecības procesiem kā: filtrācijas kontrole, fāžu atdalīšanas kontrole, koncentrācijas un krāsas kontrole, fāžu (ūdens/produkts) identificēšana un atdalīšanas kontrole, ražošanas iekārtu tīrīšanas kvalitātes kontrole, saldēšanas un karsēšanas līnijās izmantotā ūdens kontrole.
Celulozes un papīra rūpniecības procesu kontrole
Kontroles līdzekļi ir izmantojami šādiem celulozes un papīra ražošanas procesiem: hlora dioksīda kontrole, baltā kaolīna filtrācija, izejvielu ūdens kvalitātes kontrole, notekūdeņu kvalitātes kontrole, baltā ūdens kvalitātes kontrole.