II ūdens kvalitātes pakāpe

Ūdens ir viens no visbiežāk lietojamajiem šķīdinātājiem laboratorijā. Dažos gadījumos ūdens ir vairāk nekā 99 % visas šķīduma masas. Tāpēc laboratorijā lietojamā ūdens kvalitāte ir kritisks faktors, kas nosaka veicamo izmēģinājumu vai testu kvalitāti un uzticamību. Pēc tīrības kvalitātes ūdeni iedala pakāpēs: I ūdens kvalitātes pakāpe, II ūdens kvalitātes pakāpe, III ūdens kvalitātes pakāpe. Tāpat nodala arī atsevišķu analizatoriem paredzētu ūdens sistēmu grupu.

Merck ūdens sistēmas ir radītas tīra ūdens (II ūdens kvalitātes pakāpes) piegādei, izmantojot vairākas attīrīšanas tehnoloģijas. Saņemto ūdeni lieto buferšķīdumu gatavošanai, pH šķīdumu gatavošanai, mikrobioloģiskās vides gatavošanai un iekārtu barošanai.


Merck ūdens sistēmas ir radītas tīra ūdens

Merck ūdens sistēmas ir radītas tīra ūdens (II ūdens kvalitātes pakāpes) piegādei, izmantojot vairākas attīrīšanas tehnoloģijas. Saņemto ūdeni lieto buferšķīdumu gatavošanai, pH šķīdumu gatavošanai, mikrobioloģiskās vides gatavošanai, kā arī šādās iekārtās:    

  • Ultratīra ūdens (I ūdens kvalitātes pakāpes) Milli-Q sistēmās;
  • Klīniskajos analizatoros;
  • Mazgāšanas mašīnās;
  • SSt autoklāvos.

Lai izvēlētos Jūsu laboratorijai piemērotu ūdens sistēmu, vajadzētu vadīties pēc šādiem parametriem: momentānā un ikdienas tīra ūdens patēriņa, ūdens kvalitātes monitoringa un sertifikācijas līmeņiem u. c.

Sistēmas

Milli-Q® IX 7003/05/10/15

Milli-Q® IX ūdens attīrīšanas sistēma ir paredzēta II kvalitātes pakāpes ūdens sagatavošanai, kas apmierinās jūsu laboratorijas prasības – no vispārējā izmantojuma laboratorijā, piem., instrumentu barošana vai bufera sagatavošana, līdz svarīgākajām programmām, piem., mikrobioloģiskās vides vai krāsošanas šķīdumu sagatavošana.

www.merckmillipore.com 

Elix® Essential

Ideāli piemērots laboratorijām, kurām nepieciešama vienkārši lietojama ekonomiska ūdens sistēma, kas uzticami nodrošinātu II kvalitātes pakāpes ūdeni. Patentētā Elix elektrodejonizācijas tehnoloģija ir saderīga ar citām ūdens attīrīšanas tehnoloģijām, tādām kā priekšattīrīšana, reversā osmoze, UV lampas (Elix® Essential UV sistēmās), lai tiktu iegūts 2 tīrības pakāpes ūdens no nemainīgiem, uzticamiem un augstiem ūdens parametriem. Pateicoties Elix® elektrodejonizācijas modulim – ļoti zemas un vienmēr prognozējamas izmaksas, kā arī samazināts ūdens un elektrības patēriņš.

www.merckmillipore.com 

Milli-Q® HX 7000/ Milli-Q® HX 7000 SD

Milli-Q® HX 7000 sērijas augstas produktivitātes sistēmas tika izstrādātas, lai nodrošinātu augstāko tīra ūdens kvalitāti parastajām laboratorijas vajadzībām, ja nepieciešams līdz 9000 litru dienā. Šī sistēma ir lielisks risinājums, lai apgādātu ar ūdeni lielas laboratorijas vai to kompleksus. Milli-Q® HX 7000 ūdens kvalitāte ir ideāla reaģentu un buferu sagatavošanai, mikrobioloģiskajām vidēm, histoloģijai ar ierīcēm, kam nepieciešams tīrs ūdens.

www.merckmillipore.com/HX 7000

www.merckmillipore.com/HX 7000 SD 

RiOs-DI®

Mazam dienas patēriņam (līdz 10 l/dienā). Laboratorijām, kas meklē alternatīvas individuāliem destilatoriem un mazām dejonizācijas kasetēm. RiOs-DI ir vienkāršas, ekonomiskas un viegli lietojamas sistēmas.

www.merckmillipore.com 

Milli-DI®

Mazam dienas patēriņam (līdz 10l/dienā). Laboratorijām, kas meklē alternatīvas individuāliem destilatoriem un mazām dejonizācijas kasetēm. Milli-DI ir vienkāršas, ekonomiskas un viegli lietojamas sistēmas.

www.merckmillipore.com