Centralizētas sistēmas

Ūdens attīrīšanas sistēmā attīrītā un distribūcijas cilpā cirkulējošā dejonizētā ūdens kvalitāte katrā patērētāja punktā atbilst prasībām, kas izvirzītas II kvalitātes pakāpes ūdenim (purified water) atbilstoši: LST EN 3696 analīzes ūdens

Dejonizētā ūdens attīrīšanas un distribūcijas sistēma tiek ierīkota, ievērojot ISPE  farmācijas inženierijas aprakstus. Sistēma ir projektēta tā, lai tās uzraudzība būtu minimāla un tā strādātu pilnīgi automātiskā režīmā. Visi paziņojumi, kas saistīti ar sistēmas darba režīmu un darba parametriem, ekspluatāciju un apkalpošanu, ir redzami ekrānā.