Paraugu sagatavošana un apstrāde

Parauga sagatavošanu var veikt atšķirīgos veidos ar atšķirīgām metodēm, un tas var aizņemt lielāko daļu pētījuma laika. Slikti, nepiemēroti sagatavoti paraugi var būt galvenā kļūda, kas ietekmēs parauga tīrību un tālāko analīžu rezultātus. Tāpēc mēs palīdzēsim izvēlēties piemērotu parauga sagatavošanas veidu, lai tas būtu optimāls, tiecoties nodrošināt uzticamu tālāko analīzi. Mēs piedāvājam visas nepieciešamās iekārtas paraugu termiskai apstrādei, maisīšanai, homogenizācijai, destilēšanai, attīrīšanai, filtrēšanai, sterilizācijai u. c., kas ir nepieciešamas visās paraugu sagatavošanas stadijās. 
Karsēšana. Mēs piedāvājam karsēšanas krāsnis, kuras lieto vispārīga nolūka termiskās apstrādes programmās, kā arī daudzas tām paredzētas tvertnes (tvaicēšanas traukus vai tīģeļus), piemērotas lietošanai augstā temperatūrā.

Maisīšana, homogenizācija, sajaukšana
Parauga smalcināšana beršanas, maisīšanas, homogenizācijas ceļā. Homogenizatori, pakarami maisītāji, kratītāji, jaucēji, magnētiskie maisītāji.
Šķidrumu iegūšana un glabāšana
Stikla un seroloģiskās pipetes šķidrumu iegūšanai var būt gradētas un negradētas, sterilas un nesterilas. Automātiskās pipetes, elektroniskās pipetes, Pastēra pipetes, pipešu piederumi, pipešu uzgaļi, dozatori. 
Centrifugēšana. Mikrocentrifūgas, galda centrifūgas, mēģenes centrifūgām. Visi piederumi ir paredzēti tam, lai atvieglotu Jūsu kvalitatīvo centrifugēšanas procesu.
Filtrēšana
Izšķīdinātus pārtikas produktus bieži ir ļoti grūti filtrēt tajos esošā lielā sauso vielu daudzuma dēļ. Filtrēšanas līdzekļus izvēlas, ņemot vērā filtrējamo produktu sastāvu, lietojumu un tālāk lietojamās analīzes metodi. Tie ir papīra filtri, stiklšķiedras filtri, šļirču filtri.
Svēršana
Analītiskie, precīzie un vienkāršie laboratorijas svari ir paredzēti pārtikas rūpniecībai, farmācijai, laboratorijām. Visi svēršanai nepieciešamie piederumi.