Laminārie skapji

Bioloģiskās drošības laminārās plūsmas skapji 

„NuAire” bioloģiskās drošības laminārās plūsmas skapji tiek izmantoti personāla, produktu un/vai vides aizsardzībai, lai panāktu optimālu produkta kvalitātes kontroli, samazinot ārējās iedarbības potenciālu. Izmantojot ergonomiskā dizaina bioloģiskās drošības lamināros skapjus, Jūs uzlabosiet laboratorijas drošības metožu un procesu precizitāti. Ieteicams noteikt katras laboratorijas metodes, laboratorijas iekārtas un inženiertehniskā procesa bioloģiskās drošības līmeni. Lai vieglāk varētu kontrolēt infekcijas izraisītājus, tika definēti četri bioloģiskās drošības līmeņi. 

I bioloģiskās drošības līmeņa laminārie skapji ir paredzēti darbinieku un vides aizsardzībai, taču nav paredzēti produkta aizsardzībai. Gaisa kustība skapī notiek līdzīgi kā ķīmiskās velkmes skapī, bet parasti tam ir ierobežota fiksēta darba piekļuves atvere un izvadītajam gaisam ir jābūt filtrētam ar HEPA filtru. I bioloģiskās drošības līmeņa laminārie skapji paredzēti mikrobioloģiskajiem pētījumiem ar maziem vai vidējiem riska faktoriem. Turklāt darba zona, kas parasti ir daudz mazāka nekā ķīmiskās velkmes skapī, ir pielāgota darbam ar bioloģiskās cilmes materiāliem, kur procesos tiek mēreni lietoti gaistoši šķidrumi un neder recirkulācijas skapji. 

Izvēloties II bioloģiskās drošības līmeņa lamināros skapjus, jāņem vērā daudzi faktori, tādi kā izmantotās vielas, to daudzums un skapī veiktās procedūras. Jāņem vērā arī riska vērtējumā balstītās prasības līdzekļiem, skapja ierīkošanas vietai un mehāniskās gaisa izvades/padeves sistēmas ierīkošanai laboratorijā. „NuAire” II bioloģiskās drošības līmeņa laminārās plūsmas skapji vēl tiek klasificēti tipos: A2, B1, B2.

A2
„NuAire” II bioloģiskās drošības līmeņa A2 tipa laminārie skapji paredzēti darbinieku, produktu un vides drošības nodrošināšanai. Lai panāktu optimālu produkta kvalitātes kontroli, tiek samazināta produkta un personāla iedarbība uz bioloģiskajiem vai ķīmiskajiem aģentiem. Tāpat tiek samazināts riska līmenis zinātnisko pētījumu rezultātiem un zāļu ražošanas operācijām.
B1

„NuAire” II bioloģiskās drošības līmeņa B1 tipa laminārie skapji izvada 70 % no gaisa plūsmas. B1 tipa laminārās plūsmas skapji var tikt lietoti darbam ar gaistošām indīgām ķīmiskām vielām un radionuklīdiem ļoti mazos daudzumos, kas tiek lietoti mikrobioloģijas zinātniskajos pētījumos, ja tie tiek veikti tiešā izplūdes plūsmā, vai tiek strādāts ar ķīmiskajām vielām vai radionuklīdiem, kas netraucē darbu ar atpakaļejošā gaisa plūsmu.

B2
„NuAire” II bioloģiskās drošības līmeņa B2 tipa laminārajā skapī vertikālā laminārā plūsma sastāv no laboratorijas gaisa vai tiek padota no āra gaisa. Viss izvadītais gaiss tiek filtrēts ar HEPA filtru. Visos piesārņotajos gaisa vados un ventilācijā tiek uzturēts negatīvs spiediens. B2 tipa bioloģiskās drošības laminārie skapji var tikt lietoti darbam ar gaistošām toksiskām ķīmiskajām vielām un radionuklīdiem, kā prasīts mikrobioloģisko pētījumu aprakstos.