Šķīdinātāji

Mūsu piedāvātie organiskie šķīdinātāji ir paredzēti gan klasiskajai, gan instrumentālajai analīzei un tiek piedāvāti augstākajā tīrībā un ar izvērsti aprakstītām produktu specifikācijām. Vajadzības gadījumā projektējam un pielāgojam izvilkšanas sistēmas, kas atbilst drošības prasībām un nepieciešamajai dokumentācijai.

Šķīdinātāju sadalījums pēc lietošanas jomas: LiChrosolv® un Prepsolv® šķīdinātāji krāsu hromatogrāfijai, Uvasol® šķīdinātāji spektroskopijai, SupraSolv® un UniSolv® šķīdinātāji gāzu hromatogrāfijai, MagniSolv ™ deiterēti šķīdinātāji kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijai, EMPLURA® šķīdinātāji laboratorijām, EMSURE® un EMPARTA® šķīdinātāji analīzei, SeccoSolv® bezūdens šķīdinātāji.


Šķīdinātāju iedalījums pēc lietošanas jomas

LiChrosolv® un Prepsolv®  šķīdinātāji šķidrumu hromatogrāfijai, Uvasol® šķīdinātāji spektroskopijai, SupraSolv® un UniSolv® šķīdinātāji gāzu hromatogrāfijai, MagniSolv™ deuterēti šķīdinātāji kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijai, EMPLURA® šķīdinātāji laboratorijām, EMSURE® un EMPARTA® šķīdinātāji analīzei, SeccoSolv® bezūdens šķīdinātāji.