Analītiskā hromatogrāfija

Produkti paraugu sagatavošanai, plāksnītes un cilindri TLC, HPTLC, HPLC un UHPLC atdalīšanai. Mūsu piedāvātie sorbenti, analīzes un preparatīvie cilindri, paraugu sagatavošanas piederumi, plāno kārtu hromatogrāfijas un biohromatogrāfijas produkti ir vieni no tirgus līderiem šķidrumu hromatogrāfijā.

No pašām pirmajām hromatogrāfijas procesa atklāšanas dienām Merck piedāvā daudz produktu, kas ir tikuši atzīti par neaizstājamiem hromatogrāfijas tehnoloģiskā procesa attīstībā. Visa uzmanība tiek koncentrēta uz klientu un individuālo projektu attīstību. Daudzu gadu pieredze rāda, ka, veiksmīgi īstenojot vienu projektu, jāķeras pie nākamā, izmantojot iegūtās zināšanas un pastāvīgi pilnveidojoties. Uzņēmums Merck patlaban ir viens no tirgus līderiem šķidrumu hromatogrāfijas jomā un tas nepārtraukti paplašina sorbentu, analītisko un preparatīvo kolonnu, paraugu sagatavošanas, plānslāņa hromatogrāfijas un biohromatogrāfijas produktu sortimentu.


Analītiskā augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija (HP
Jau daudzus gadus Merck piegādā visaugstākās kvalitātes HPLC nodalīšanas līdzekļus un HPLC kolonnas. Pat vissarežģītākajiem zinātniskajiem pētījumiem, kvalitātes kontrolei, vides, klīniskajai un bioķīmiskajai analīzei HPLC nodalīšana tiks veikta uzticami. Pazīstamākās Merck HPLC kolonnu preču zīmes: LiChrosorb®, LiChrospher®, Superspher®.
Gāzu hromatogrāfija
Neskatoties uz jaunumiem analītiskajā ķīmijā, gāzu hromatogrāfija aizvien ir viena no biežāk izmantojamajām analīzes metodēm. Neviena cita analītiskā metode nevar apvienot analīzes ātrumu un jutību vienlaikus. Plašs spektrs augstas tīrības šķīdinātāju un standartu, kas pielāgoti augstas jutības vielām, tādām, kādas ir, piemēram, pesticīdu atliekas. Gāzu hromatogrāfijai paredzēti arī šķīdinātāji, standarta šķīdumi, kā arī derivatizēšanas reaģenti.
Jonu hromatogrāfija
Jonu hromatogrāfijā pastāvīgi tiek izmantoti kalibrēšanas šķīdumi. Šim nolūkam Merck piedāvā daudz risinājumu. Jaunākie jonu hromatogrāfijas piedāvājumi ir vairāku elementu risinājumi vides analīzei. Jaunie standarta slāpekļa un fosfora šķīdumi ir labāki par tradicionālajiem nitrātu un fosfātu jonu šķīdumiem. Visus jonu hromatogrāfijas standarta šķīdumus, izņemot fluorīdu šķīdumus, var izsekot NIST (Nacionālais standartu un tehnoloģijas institūts, Gaitersburga, ASV).
Mobilās fāzes hromatogrāfijai
Analītiskā HPLC ir kļuvusi par svarīgāko pozīciju zinātnisko pētījumu un attīstības, farmācijas kvalitātes kontroles un vides analīzes procesos. Atšķirīgo procesu daudzveidība izvirza augstas prasības izmantojamajiem šķīdumiem. Lai iegūtu precīzus HPLC un TLC hromatogrāfijas rezultātus, ir ļoti svarīgi, lai izmantotie šķīdinātāji būtu augstas tīrības, absorbētu maz UV, būtu maza skābuma un sārmainuma, vienlaikus ar maziem iztvaikošanas atlikumiem. Šīm prasībām ideāli atbilst Merck LiChrosolv® šķīdinātāji. LiChrosolv® šķīdinātāji paredzēti šķidrumu hromatogrāfijai un šķidrumu hromatogrāfijai ar masas spektrometriju. Prepsolv® šķīdinātāji paredzēti preparatīvai hromatogrāfijai, LiChropur® reaģenti analītiskai HPLC.
Paraugu sagatavošana hromatogrāfijai
Lai varētu izmantot visas hromatogrāfijas iespējas, paraugam jābūt optimāli sagatavotam. Kvalitatīva un specifiska parauga sagatavošana nodrošina racionālu, ekonomisku un nozīmīgu analīzi. Lai atvieglotu jūsu darbu un nodrošinātu drošas analīzes, Merck piedāvā Extrelut® sorbentus, šķidrums-šķidrums ekstrahēšanai paredzētas kolonnas, LiChrolut® sorbentus, kā arī kolonnu kasetes cietās fāzes ekstrahēšanai. LiChrospher® ADS – tā ir trešā produktu līnija paraugu sagatavošanai, kura ir radīta LC-integrētai automatizētai paraugu sagatavošanai.
Plānslāņa hromatogrāfija
Plānslāņa hromatogrāfijas (TLC) metode ir vienkārša, ātra un ļoti universāla plaša spektra vielu analīze. Būdams plānslāņa hromatogrāfijas metodes aizsācējs, patlaban uzņēmums Merck piedāvā daudz jaunu un uzticamu produktu. Gan manuālajam, gan automātiskajam augstas kvalitātes TLC ir daudz priekšrocību: samazina izdevumus, atvieglo darba procesu, analizē vairākus paraugus identiskos apstākļos vienlaikus, parauga sagatavošana un analīze ir viegli atkārtojama. TLC var viegli pielāgot preparatīvās PLC skalai.