Drošības risinājumi HPLC laboratorijai

Kā HPLC laboratorijā samazināt veselības apdraudējumu? 

Katrā laboratorijā īpaša uzmanība jāpievērš kaitīgajām vielām. Laboratoriju darbinieki, kas katru dienu strādā ar ķīmiskajām vielām, ir pieraduši pie pastāvīga apdraudējuma, tāpēc bieži nedomā līdzi un neievēro kaitīgajām vielām izvirzītās drošības prasības. Laboratorijās var redzēt ar foliju pārklātas eluentu pudelītes vai ķīmisko vielu vāciņus, kas mētājas atkritumu tvertnēs. Bet vai patiešām tā būtu jāstrādā? Kā laboratorijā samazināt darbinieku veselības apdraudējumu?

S.C.A.T. SafetyCap (angļu val.) korķi

S.C.A.T. SafetyCap (angļu valo.) korķi šķīdinātāju glabāšanai analītiskajās un preparatīvajās HPLC – drošs un praktisks risinājums. Šiem korķiem ir ventilis ieplūstošajam gaisam un līdz pat sešiem savienojumiem, kas paredzēti šķidrumiem.

Gaisa ventilis darbojas kā kontrolventilis un filtrē ieplūstošo gaisu, bloķējot kaitīgos šķīdinātāja tvaikus, lai tie paliktu pudeles iekšpusē, tā pasargājot darbiniekus no piesārņotā gaisa iekļūšanas elpceļos. Arī membrānu filtrs aizsargā pudelē esošo šķīdinātāju no gaisa iekļūšanas un šķīdinātāja sastāva izmaiņām.

SafetyCap savienojumi nodrošina, ka savienojošās caurulītes hermētiski piespiežas un šķīdinātāja padeve notiek netraucēti. SafetyCap korķus var viegli pārlikt uz citām šķīdinātāju pudelēm, kurās uzstādīta caurulīšu sistēma. Pateicoties hermētiskajiem savienojumiem, tiek novērsta šķīdinātāju piesārņošana un palēninātas jaukto šķīdinātāju sastāva izmaiņas, kas varētu ietekmēt rezultātus.

Tikpat svarīga ir droša atkritumu likvidēšana, jo atkritumu konteineros no atkritumiem var veidoties nekontrolējami indīgi maisījumi. S.C.A.T. SafetyWasteCap (angļu val.) ir paredzēti atkritumiem, tie ir īpaši efektīvi dažādu diametru savienojumu dēļ, jo pie viena atkritumu konteinera var pievienot vairākas dažādas sistēmas.

Tomēr svarīgākais, ka atkritumu korķiem SafetyWasteCaps ir aktīvo oglekļa gāzu izplūdes filtrs, kas attīra izplūstošo gaisu, tā samazinot laboratorijas gaisa piesārņojumu.

Pilnveidojiet hromatogrāfijas rezultātus, novēršot laika zaudējumus, kas rodas no šķīdinātāju koncentrācijas svārstībām iztvaikošanas laikā.

Sargā veselību. Izmantojot S.C.A.T. SafetyCaps korķus, gaisa piesārņojumu laboratorijā var būtiski samazināt. Mērījumi, kas tika veikti akreditētās laboratorijās, parādīja, ka gaisa piesārņojums telpā ir samazinājies par 73 %.

Ietaupa naudu. Izmantojot S.C.A.T. SafetyCaps korķus, izvairīsieties no ķīmisko vielu noplūdes un nonākšanas atkritumos. Tas ir īpaši svarīgi, ja tiek izmantotas dārgas ķīmiskās vielas.

Optimizē darba procesus. S.C.A.T. korķi tiek ražoti bez caurulītēm, kas var sagriezties, tāpēc pat tad, ja izmantojat vairākus savienojumus, tvertnes var ātri nomainīt.

Aizsargā vidi. Izmantojot šos līdzekļus, dosiet ieguldījumu vides aizsardzības nodrošināšanā.

Ja, strādājot HPLC laboratorijā, ir parādījušās neparastas rādītāju novirzes, kas izpaužas kā: 

  • smaiļu šķelšanās;
  • pirmo smaiļu kropļošana;
  • nespecifiskas mijiedarbības;
  • papildu smailes;
  • vielu aizturēšanas laika nobīde;
  • pēkšņas aizturēšanas izmaiņas;
  • bāzes līnijas nestabilitāte;
  • platas smailes vai smaiļu paplašināšanās;
  • izšķirtspējas samazināšanās.

Domājams, ka iemesli ir saistīti ar mobilās fāzes sastāva izmaiņām. Ja, strādājot ar ierasto metodi, novērojamas visu smaiļu izmaiņas vienā virzienā, tas liecina par izmaiņām mobilās fāzes šķīdumā. Tādas izmaiņas visbiežāk izraisa vismaz viena mobilās fāzes komponenta samazināšanās, kas rodas izgarošanas vai nepienācīgu samaisīšanas procedūru dēļ.

Ja novērojama izvēlēto smaiļu aizturēšanas laika nobīde, visbiežāk šīs problēmas iemesls var būt mobilās fāzes pH un bufera koncentrācija. Jonizējamo savienojumu aizturēšanas laiks atkarībā no pKa var mainīties līdz 10 %, ja mobilās fāzes pH mainās lēni, t.i., par 0,1 uz pH vienību.