Molekulārās bioloģijas risinājumi

Progresīvi risinājumi šūnu kultūru sagatavošanai, audzēšanai un analīzei. Augstas kvalitātes un plaša spektra Merck antiķermenīši un imunodetekcijas komplekti. Visas nepieciešamās iekārtas genomikas analīzei, rekombinantās polimerāzes un transfekcijas reaģenti. Jaunā SmartFlare™ RNR detekcijas tehnoloģija.

DNS sagatavošana un klonēšana
Veiksmīga polimerāzes ķēdes reakcija (PCR) ir ļoti svarīgs faktors, kas nosaka DNS secību, kad nepieciešams izpētīt funkcijas pēc secības, mutācijas, transkripcijas vai gēnu produktu ekspresijas. Polimerāzes ķēdes reakcija ietekmē DNS replikāciju atbilstoši DNS polimerāzes termostabilitātei. Procesa specifiskums un izmantotās polimerāzes fermenta precizitāte lielā mērā var noteikt PCR reakcijas produktivitāti un efektivitāti. Merck molekulārās bioloģijas speciālisti daudz strādā, attīstot jaunākās un progresīvākās polimerāzes, kas atbilst klientu vajadzībām, taupot viņu laiku un resursus.
Transfekcija un olbaltumvielu ekspresija

Veiksmīga zīdītāju vai kukaiņu šūnu rekombinanto olbaltumvielu izdalīšana prasa transfekcijas protokolus, kuri maksimizē transfekcijas efektivitāti, samazina citotoksiskumu un nosaka vēlamā līmeņa olbaltumvielu ekspresiju. Merck atzīst, ka nav viena pareizā risinājuma, kas būtu piemērots visām transfekcijas vajadzībām. Mēs piegādājam transfekcijas reaģentus, kas nepieciešami jūsu eksperimentiem.

Izmantojot Merck olbaltumvielu ekspresijas platformas, varēsiet izvēlēties olbaltumvielas, kuras gribēsiet analizēt. Vairs nebūs nekādu ierobežojumu, tādu kā šķīdība, produktivitāte vai toksiskums. Ar Novagen® klonēšanas un rekombinanto olbaltumvielu ekspresijas tehnoloģijas palīdzību Merck ļauj izpētīt pat vissarežģītākās gēnu produktu funkcijas.

SmartFlare™ dzīvo šūnu RNS noteikšana
Lai gan tiek pētītas lizētas šūnas, pāriesim pie dzīvām. Tad varēsim apvienot paraugu sagatavošanas un transfekcijas darbības. Dzīvu šūnu RNS noteikšana tagad kļuvusi iespējama vienā solī, inkubācijai izmantojot speciālu dzimtās RNS noteikšanas ar inertām nanodaļiņām tehnoloģiju.
SmartRNAplex™ microRNA profilēšanas pētījumi
Izmantojot plūsmas citometriju, ar SmartRNAplex™ microRNA profilēšanas analīzi vienlaikus nosaka 68 microRNA katrā no 96 paraugiem. SmartRNAplex ™ microRNA analīzē tiek izmantota patentēta Firefly™ tehnoloģija, kura izmanto unikāli kodētas hidrogela daļiņas, radītas ar novatoru Firefly™ BioWorks. Firefly™ hidrogela daļiņas ir hidrofīlas, bioinertas, elastīgas un porainas, tās ļauj vajadzīgajām molekulām difundēt un savienojas ar unikāliem trīsdimensiju nanosavienojumiem. Rezultāts ir vairāk mērķa miRNA daļiņu savienojumu, kas jums dod: maksimālu signālu, lielāku dinamisko diapazonu, samazinātu fonu.