Paraugu sagatavošana

Olbaltumvielu un nukleīnskābju atdalīšana, tīrīšana, koncentrēšana un atsāļošana kļūs krietni vienkāršāka, izmantojot ultrafiltrācijas elementus, magnētisko daļiņu, ekstrakcijas komplektus un citus Merck līdzekļus. Tā vietā, lai analizētu sarežģītus paraugu sagatavošanas protokolus, varēsiet koncentrēt uzmanību uz proteomikas analīzi.

Olbaltumvielu izdalīšana
Ja funkcionāliem vai strukturāliem pētījumiem nepieciešamas attīrītas olbaltumvielas, pirmais solis ir izjaukt šūnas un izdalīt nepieciešamās olbaltumvielu frakcijas. Šis solis ir ļoti svarīgs, jo pārstrādes paņēmieni, kuros tiek izmantota mehāniskā, ķīmiskā vai apstrādes ar fermentiem metode, var ietekmēt nepieciešamo olbaltumvielu viendabību un aktivitāti vai citādi izraisīt olbaltumvielu degradāciju. Merck piedāvā visu reaģentu un fermentu spektru, kas paredzēti šūnu noārdīšanai un olbaltumvielu izdalīšanai.
Olbaltumvielu izdalīšana. Olbaltumvielu attīrīšana
Afinitātes attīrīšana pamatota specifiskā mijiedarbībā, kad uz nepieciešamo molekulu iedarbojas ar imobilizētu ligandu. Merck piedāvā daudz līdzekļu afinitātes rekombinantai olbaltumvielu attīrīšanai, antiķermeņu attīrīšanai, nukleīnskābju attīrīšanai, olbaltumviela-olbaltumviela mijiedarbības pētījumiem un albumīnu/IgG izdalīšanai no asins seruma vai plazmas. Olbaltumvielu attīrīšanu veiksiet viegli un ātri, izmantojot PureProteome™ magnētisko daļiņu sistēmas, kam raksturīgs mazs daudzums nespecifisku saišu, un ar minimāliem parauga zaudējumiem. Parastās olbaltumvielu attīrīšanas metodes prasa sīko daļiņu centrifugēšanu, pēc kuras tiek zaudēta daļa parauga. Magnētiskās daļiņas ir izolētas magnētiskā stāvoklī, kas pieļauj pilnīgu bufera nodalīšanu, nepazaudējot paraugu.
Olbaltumvielu koncentrēšana
Olbaltumvielu paraugu sagatavojot downstream analīzei, piemēram, aktivitātes vai strukturāliem pētījumiem, pēdējo uzdevums ir nodrošināt, lai olbaltumviela būtu savā sākotnējā stāvoklī, šķīstošā formā, izšķīdināta izvēlētajā buferī un attiecīgā koncentrācijā. Merck membrānu tehnoloģijas, ieskaitot šķērsplūsmas (tangenciālās) plūsmas filtrēšanu (TFF), pamatotas nodalīšanā, tās ļauj ātri un viegli veikt olbaltumvielu koncentrēšanu, atsāļošanu un bufera nomaiņu. Lai veiktu atjaunojošos olbaltumvielu pētījumus, jums nepieciešams attīrīt olbaltumvielas tā, lai tās nedenaturētos, nezaudētu savu fermentu aktivitāti un citas būtiskās funkcijas. Mēs piedāvājam vairākus ātrus un vienkāršus filtrēšanas veidus, kuru dēļ olbaltumvielu koncentrēšana un sadalīšana frakcijās kļūs vieglāka.
Olbaltumvielu dialīze
Sarežģītu un jutīgu olbaltumvielu paraugu ātrai un saudzīgai dialīzei izmanto D-Tube™ dializatoru. D-Tube™ dializators ir ar dubultām membrānām, tāpēc paraugu var sadalīt lielā platībā un veikt dialīzi nepilnās 2–5 stundās. Diafiltrēšanai izmanto Amicon® Ultra centrifugālās ierīces. Ierīce Amicon® Ultra ir ideāli piemērota sāļu, cukuru, nukleotīdu un šķīdinātāju (kas nav uz ūdens bāzes), kā arī citu vielu, kam ir maza molekulmasa, atdalīšanai.