Mērīšanas un analīzes iekārtas

Plaša spektra laboratorijas mērīšanas un analīzes iekārtas, kas paredzētas laika mērīšanai un mehānisko, temperatūras, optisko un elektroķīmisko īpašību mērīšanai.

„OHAUS”, „KERN” un citu ražotāju svari: analītiskie, precīzijas, pārnēsājamie, rūpnieciskie. Arī mitruma analizatori, atsvariņi un citi svara noteikšanas piederumi.

Tilpuma noteikšanai – volumetriskās kolbas, mērcilindri, graduētas pipetes, Pastēra un mikro pipetes, parastās un digitālās biretes, dispenseri, vienkanāla un daudzkanālu pipetes.

Atlasīsim vajadzīgos instrumentus temperatūras noteikšanai ierīcēm, telpām vai darba materiāliem. Tās var būt teststrēmeles, digitālie, precīzijas un stikla termometri, mērījumu reģistrētāji (data loggers), meteoroloģiskās stacijas utt.

Optiskajai analīzei mums ir palielināmie stikli, standarta un inversie mikroskopi, stereo mikroskopi un to kameras, refraktometri, spektrofotometri un tiem nepieciešamie piederumi, kolorimetri u.c.

Piedāvājam ierīces elektroķīmisko īpašību noteikšanai – pH, mV un jonu mērierīces, elektrodus, standartšķīdumus, izšķīdušā skābekļa un daudzparametru mērierīces.