Kriobioloģija

Kriobioloģija – šūnu, audu vai orgānu sasaldēšanas un saglabāšanas process ļoti zemās temperatūrās, saglabājot to dzīvotspēju, lai tos varētu izmantot nākotnē.

Uzņēmuma „Cryopal” ražotās tvertnes bioloģisko paraugu glabāšanai atbilst Medicīnas ierīču IIa klasei izvirzītajām direktīvas prasībām. „Cryopal” ražo tvertnes paraugu krio glabāšanai šķidrajā slāpeklī vai slāpekļa tvaikos. Temperatūra, kas ir zemāka par -130°C, bioloģiskajiem paraugiem ir vitāli svarīga. Šķidrā slāpekļa temperatūra var sasniegt -196°C. Taču kā izvēlēties? Vai glabāt šķidrajā slāpeklī vai slāpekļa tvaikos? Katrai no metodēm ir savas priekšrocības.

Nelieliem bioloģisko paraugu daudzumiem
Neliela tilpuma alumīnija tvertnes ir lietojamas nelieliem paraugu daudzumiem. Tiek glabāts šķidrajā slāpeklī. Šādās tvertnēs glabātos paraugus ir viegli atrast, un nav jākontrolē līmenis un temperatūra.
Lielākiem bioloģisko paraugu daudzumiem
Tiek izmantotas lielākas tvertnes, kas piepildītas ar šķidro slāpekli, tām ir autonoma uzpildes sistēma, slāpekļa līmeņa kontroles sistēma un temperatūras monitoringa sistēma.
Bioloģisko paraugu glabāšana šķidrā slāpekļa tvaikos
Glabājot paraugus šķidrajā slāpeklī, rodas arī dažas problēmas. Palielinās patogēnā piesārņojuma iespējamība paraugos citam no cita. Paraugu statīvu iemērcot slāpeklī, saldēšanas laikā šķidrais slāpeklis var iekļūt slikti noslēgtā parauga traukā. Tādā gadījumā, izņemot paraugu, tvaikojot slāpeklim, trauks var plīst, bojāt paraugu un savainot cilvēku. No visām šīm problēmām var izvairīties, bioloģisko paraugu glabāšanai izmantojot tvertnes ar šķidrā slāpekļa tvaikiem. Šīs tvertnes ir projektētas tā, ka tām ir maza diametra atvere, kas paredzēta parauga ievietošanai, tāpēc, ja ir laba vakuuma sistēma, tiek stipri samazināta siltuma iekļūšana tvertnē. Mazās siltuma iekļūšanas dēļ temperatūra tvertnē ir krietni zemāka nekā standarta tvertnē. Dažās saldētavās ar šauru kaklu temperatūra zem vāka sasniedz -190°C.
Kriobioloģiskā istaba
Ļoti liela bioloģisko paraugu daudzuma glabāšanai var tikt ierīkota kriobioloģiskā istaba. Projektējot kriobioloģisko istabu, pirmkārt, būtu jāizvērtē šodienas un rītdienas vajadzības. Visērtāk, ja šāda istaba tiktu ierīkota ēkas pirmajā stāvā, tad lielās tvertnes nebūtu jātransportē ar liftu un būtu vieglāk uzturēt pastāvīgu darba spiedienu. Grīdas materiāliem ventilācijai tiek izvirzītas noteiktas drošības prasības. Liela uzmanība tiek veltīta kriobioloģiskās istabas durvju ierīkošanai. Tā kā slāpekļa tvaiki ir bezkrāsaina un bezgaršīga gāze, skābekļa monitorings krio istabā ir obligāts! Skābekļa monitori ir jāierīko piemērotā vietā, visas krio istabā esošās sistēmas tiek pastāvīgi novērotas un uzraudzītas.